مطالب خواندنی مفید

بیشتر بدانیم

کاربرد گرد روی در رنگهای زینک ریچ

کاربرد گرد روی در رنگهای زینک ریچ

یکی از کاربردهای مهم گرد روی در رنگهای زینک ریچ است. رنگ هایی که حاوی مقادیر زیادی از ذرات روی یا ترکیب پودر روی و مواد چسبنده آلی یا غیرعالی هستند، رنگهای زینک ریچ نامیده می شوند. این رنگها بیش از یک قرن است که درحال استفاده هستند و یکی از مهمترین دلالیل محبوبیت رنگهای غنی از روی، حفاظت کاتدیک در آنها است.

رنگ زینک ریچ به عنوان پوشش بالایی بر روی فولاد یا سایر سطوح فلزی و در شرایط دشوار محیطی استفاده می شوند و در معرض خطر خوردگی مستمر هستند.

گرد روی یکی از مهمترین عناصری است که ازطریق فرایند گالوانیزه، پوسیدگی را کنترل می کند. روی باعث پیشگیری از پوسیدگی فلز می شوند. عمده کاربرد رنگ زینک ریچ، حفاظت سطوح فلزی در مقابل پوسیدگی است. گرد روی ترکیب شده در این رنگها، موجب حفاظت کاتدی می شود.

رنگ زینک ریچ و پوشش های مشابه، معمولا با افزودن یک بتونه استفاده می شوند که بعنوان پوشش ثانویه به منظور حفاظت از سطوح در برابر زنگ زدگی کاربرد دارد.

ویژگی های رنگ زینک ریچ

زینکریچ دارای مقادیر زیادی  گرد روی یا پودر روی استکه با مواد چسبنده ارگانیک یا غیرارگانیک ترکیب شده است. رنگهای غنی از گرد روی، ویژگی های مشابه به پوشش روی گالوانیزه گرم شونده دارند. این رنگها، با افزایش درصد روی در فیلم خشک قابل ترکیب با خواص مهارکننده خوردگی فلز روی هستند.

گرد میکرونیزه روی در رنگ با نوارهای آلی ترکیب می شود. این اتصال دهنده ها امکان می دهد ذرات روی با یکدیگر تماس داشته باشند، بنابراین گرد روی میتواند باعث حفاظت کاتدیک شود.

یکی از روشهای مناسب به منظور تعمیر پوشش های گالوانیزه آسیب دیده، رنگهای غنی از روی است. رنگهای حاوی این گرد میکرونیزه که به میزان حداقل 65٪ زینک دارند دراای این مشخصات هستند. این رنگها به دلیل چسبندگی مناسب و آسان، در چسبندگی کاربرد دارند و به طور گسترده برای تعمیر پوشش های گالوانیزه آسیب دیده استفاده می شوند. 

Image
Image

آدرس کارخانه

استان گلستان شهرک صنعتی گنبدکاووس - خیابان سرو 4

با ما تماس بگیرید

+98-17-33260636
+98-911-172-1276

پشتیبانی